Sandavskiljare

Föravskiljaren har en kapacitet på 3,5 liter och är avsedd för insamling och filtrering av avloppsvatten som innehåller sandrester.
Lätt för att passa under en diskbänk eller tvättränna.

Föravskiljaren levereras med flexibel anslutning vilket medgör rak eller böjd installation av anslutning.

Material: Rostfritt stål AISI 304