ASI0852

Easy avfallsbehållare med lock för sanitetsavfall.