Visa mer information

Sanitetsrum är viktigt, inte bara för att de flesta av oss är hänvisade till det offentliga sanitetsutrymmet stora delar av dygnet. Lika mycket för att det på många sätt speglar fastighetens signatur. Det är ett av de rummen som man kan skapa en särprägel, och en upplevelse av något extra. Dessutom är det ett rum där det ställs speciella
krav på funktionalitet, användarvänlighet, utformning och estetik.

 

Sanitetsutrymmet skall uppfylla många behov, samtidigt som det ska kunna tåla intensiv användning i många år, utan att upplevelsen av kvalitén försämras. Därför är rostfritt stål ett bra materialval. Rostfritt stål är material med unika egenskaper och fördelar, som också blivit en viktig del av Intras signatur.

 

Vi ska höja standarden på det offentliga sanitetsutrymmet. Det är vår ambition, och alltid utgångspunkten
när vi utvecklar produkter och nya lösningar för byggets viktigaste rum.

 

Detta är en ambition som vi delar med våra kunder, och vilket gör att vi ofta blir utvalda som leverantör till ambitiösa projekt, där det ställs kompromisslösa krav på funktion och estetisk kvalitet.

 

Tvättställ
 
Tillbehör tvättställ
 
Tvättrännor
 
Tillbehör tvättränna
 
Sandfångare
 
Dricksfontäner
 
Tillbehör dricksfontän
 
Urinal
 
WC
 
WC tillbehör
 
Intra Millinox
 
Intra Icon
 
Intra Easy
 
Tvättbänkar
 
Utslagsbackar
 
Lådor
 
Duschpaneler
 
Tillbehör för sanitetsrummet
 
Stödhandtag
 
© MMXIII INTRA AS.