Sanitet

Höj din standard på sanitetsutrymmet med rostfritt! | Intra Mölntorp

Sanitetsrum är viktigt, inte bara för att de flesta av oss är hänvisade till det offentliga sanitetsutrymmet stora delar av dygnet. Lika mycket för att det på många sätt speglar fastighetens signatur. Det är ett av de rummen som man kan skapa en särprägel, och en upplevelse av något extra. Dessutom är det ett rum där det ställs speciella krav på funktionalitet, användarvänlighet, utformning och estetik.

 

Sanitetsutrymmet skall uppfylla många behov, samtidigt som det ska kunna tåla intensiv användning i många år, utan att upplevelsen av kvalitén försämras. Därför är rostfritt stål ett bra materialval. Rostfritt stål är material med unika egenskaper och fördelar, som också blivit en viktig del av Intras signatur.

 

Vi ska höja standarden på det offentliga sanitetsutrymmet. Det är vår ambition, och alltid utgångspunkten
när vi utvecklar produkter och nya lösningar för byggets viktigaste rum.

 

Detta är en ambition som vi delar med våra kunder, och vilket gör att vi ofta blir utvalda som leverantör till ambitiösa projekt, där det ställs kompromisslösa krav på funktion och estetisk kvalitet.

 

Bläddra i vår katalog här >>

 

Ladda ner PDF

Se mer