Miljögodkännanden


Byggvarudeklarationen och Sunda Hus

En stor del av våra produkter har miljögodkännanden hos Byggvarubedömningen och Sunda hus. Dessa organisationer arbetar för miljövänliga och hållbara produkter.

 

 

Svanen

 

En stor del av husen som byggs idag är Svanmärkta, för sund boendemiljö, hållbarhet och minska miljöpåverkan. Alla produkter som används i ett Svanenmärkt hus måste uppfylla kraven och vara registrerade i Svanens husportal. Därför har vi valt att lista en hel del av våra produkter där.