Miljögodkännanden


Byggvarudeklarationen och SundaHus

En stor del av våra produkter har miljögodkännanden hos Byggvarubedömningen och SundaHus. Dessa organisationer arbetar för miljövänliga och hållbara produkter.

 

Bedömda produkter hos Byggvarubedömningen innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se 

 

Läs mer om SundaHus på https://www.sundahus.se/ 

 

 

Svanen

 

En stor del av husen som byggs idag är Svanenmärkta, för sund boendemiljö, hållbarhet och minskad miljöpåverkan. Alla produkter som används i ett Svanenmärkt hus måste uppfylla kraven och vara registrerade i Svanens husportal. Läs mer på https://www.svanen.se/ 

 

Vi har valt att lista en hel del av våra produkter i husproduktportalen och de kan därför användas i Svanenmärkta byggnader.