Trycksaker

För att minska påverkan på miljön trycker vi idag färre kataloger och prislistor.

 

• Vi använder lokala tryckerier med 100% miljövänligt tryck.

 

• Pappret vi använder är helt återvinningsbart.

 

• Bruken är FSC och PEFC CoC-certifierade.

 

• All träråvara kommer från hållbara och kontrollerade källor.

Se mer