Transporter

Successivt effektiviserar vi produktionen för att vi ska kunna behålla tillverkningen i Skandinavien nära våra kunder. På så sätt kan vi minska långa transporter.

 

• Vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan och vara kostnadseffektiva vad gäller leveranser och transporter genom att använda återanvändningsbara pallar av trä och fylla lastbilar maximalt.

 

• Samordnade kundbesök.

 

• Utnyttjar flitigt vår videoutrustning istället för att resa.

Se mer