Fabriken

Innovativ design och hög kvalitet räcker inte i vårt snabba samhälle. Produktionen måste vara effektiv och för att bevara produktionen i västmanländska Mölntorp, gör vi medvetna och långsiktiga investeringar i modern och effektiv produktionsutrustning – som samtidigt minskar vårt CO2 avtryck.

 

• Vi har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att vårt miljöarbete är systematiserat och vi arbetar förebyggande för att minska vår miljöpåverkan.

 

• Vi utnyttjar naturtillgångarna i vår direkta näromgivning, och använder tex ’icke-dricksvatten’ för kylning av processer i tillverkningen.


• Vi tar tillvara på skrot efter tillverkningsprocessen, som sedan återanvänds och blir till nya diskbänkar och andra produkter.


• Noggrann avfallssortering i produktionen; emballage, plast, skrot, cellplast, rostfritt skrot, brännbart.


• Vi har under åren investerat i ny energisnål belysning i fabriken.


• Vi fokuserar på förnybar el och köper numer bara förnybar el från Sol, Vind och Vatten.

Se mer