Återvinning

Det är bra att något varar i all evighet. Järn har använts i över 3500 år, och utgör basen för många olika typer av stål beroende på vilka material det kombineras med. Rostfritt stål är ett av dessa – en kombination av järn, krom och nickel.

 

Stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att kvaliteten försämras. På så vis sparas energi!

 

• Vi använder återvinningsbart material i våra produkter.


• En stor del av materialet i våra produkter kan återvinnas, exempelvis förpackningar, papper, metall, plast och glas. Vi rekommenderar att uttjänta produkter källsorteras och återvinns i så stor utsträckning som möjligt enligt din kommuns bestämmelser.

Se mer