783042

Matavfallskvarnen behöver ett eget vattenlås för att fungera optimalt.
Vattenlås 783042 passar för anslutning från matavfallskvarn till golv. För kvarnen TR-34.1 behövs även ett gängat anslutningsrör - ECO598. Detta ingår som standard till övriga kvarnmodeller.
Vattenlåset passar för diskbänk med en disklåda, men är även förberett för diskbänk med två disklådor. För diskbänk med två disklådor ansluts separat Smartloc vattenlås (modell beror på vilken diskbänk du har) från den andra disklådan till grenkopplingen i 783042. På det viset får båda disklådorna separata vattenlås.