780023

3½" silbricka med propp, packningar och hålskruvar (2 längder).