EL68

Eligo 680 disklåda för underlimning/insvetsning.