EL48

Eligo 480 disklåda för underlimning/insvetsning.