Matavfallskvarn

Matavfallskvarn i världsklass

Uppgradera köket med en matavfallskvarn! Teka och Insinkerator avfallskvarn för kök är både enkel att installera och enkel att använda. Både under matlagningen och efter måltiden kan du kasta matrester direkt ner i kökskvarnen i diskbänken. Du slipper kladd och lukt, och får ett hygieniskt, praktiskt och miljövänligt kök.

 

Återvinning av matavfall

Avfallskvarnen tar lätt hand om de flesta sorters organiskt avfall. Matresterna blir finmalda till en konsistens som liknar kaffesump, och spolas ut med avloppsvattnet. Slutstationen för matresterna är reningsverket, där de kan omvandlas till biogas eller biobränsle – återvinning i form av energikälla, jordförbättringsmedel eller gödsel.

 

Avfallskvarn för kök

Intras matavfallskvarnar är barnvänliga och säkra att använda. Här finns inga vassa knivblad, utan ett väl skyddat rivverk som maler ned resterna. Avfallskvarnen är underhållsfri och kräver ingen rengöring. Kolla först med din kommun, om du behöver speciellt tillstånd för att installera en matavfallskvarn.

 

IntraNoWaste avfallskvarn kök. Modern bekvämlighet.

 

 

 

Insinkerator

Se mer