Standarder

CE märkning

 

Förkortningen ”CE” står för Conformité Européenne, vilket betyder överensstämmelse med EU-direktiven. Vi som tillverkare garanterar att produkter (som har ett EU direktiv) uppfyller kraven för CE märkning . Kraven skiljer sig för olika produkter, men handlar om hälsa, säkerhet, funktion och miljö.


För t ex diskbänkar är ett viktigt krav att disklåda och eventuellt avrinningsplan har ett fall som säkerställer en bra vattenavrinning. Kraven på att tåla höga temperaturer, temperaturväxlingar, kemikalier och reptålighet klarar rostfritt utan problem. För diskbänkar med beläggning (t ex PVD) ställs extra krav på hållbarhet.


Vi på Intra CE-märker våra diskbänkar och andra produkter som har krav på CE märkning. Överensstämmelse mot aktuell standard garanteras i dokumentet Declaration of Performance (DoP) som du kan hitta här nedan.

 

Miljögodkännanden


Byggvarudeklarationen och Sunda Hus

En stor del av våra produkter har miljögodkännanden hos Byggvarubedömningen och Sunda hus. Dessa organisationer arbetar för miljövänliga och hållbara produkter.

 

 

Svanen

En stor del av husen som byggs idag är Svanmärkta, för sund boendemiljö, hållbarhet och minska miljöpåverkan. Alla produkter som används i ett Svanenmärkt hus måste uppfylla kraven och vara registrerade i Svanens husportal. Därför har vi valt att lista en hel del av våra produkter där.

 

 

Standarder

 

Vi uppfyller kraven i dessa EN-standarder:
 
- Kraven för CE märkning: EN-13310
- Ventildelar inkl vattenlås och bräddavlopp: EN-274

 

 

Declaration of Conformity Culina steel and wood

 

Declaration of Conformity Standard mini kitchen

 

 

Declaration of Performance EN13310 - Kitchen sinks SE

 

 

Declaration of Performance EN13407 - Wall-hung urinals

 

 

Declaration of Performance EN14296 - Sanitary appliances Wash troughs

 

 

Declaration of Performance EN14688 - Sanitary appliances Wash basins