Leveransbestämmelser

AA VVS 09 Leveransbestämmelser

 

Utdrag ur allmänna leveransbestämmelser AA VVS 09.

 

Reklamation/Transportskador

Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transporten och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren och antecknas i fraktdokumentet.

 

I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

 

Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om felets art och omfattning.

 

Returer behandlas i enlighet med säljarens returgodsbestämmelser. Kunden ansvarar för att ny beställning lämnas till Intra.

 

AA VVS 09 >>

Se mer