Bumpers

Sett á 2 stk hjørnebeskyttere (bumpers) til å ettermontere på helpressede vaskerenner, type P12 og P18.