POLITIKK

 

Intras webpolitikk

Intra respekterer prinsippet om privatlivets fred hos brukerne av vår hjemmeside. I henhold til lovgivningen kan vi være nødt til å gi videre personlige opplysninger hvis domstolene eller en offentlig myndighet anmoder om det. Vi forbeholder oss retten til å gi videre personlige opplysninger og detaljer om bruk av vår hjemmeside til andre selskaper i Intra.

 

 

Linker

Eventuelle linker fra vår til andres hjemmesider, dekkes ikke av vår webpolitikk.

Vi benytter ?cookie-teknologi? på våre hjemmesider, som lagres lokalt på din datamaskin. Det gjør oss i stand til å se hvilke deler av våre hjemmesider som har hatt størst interesse, så vi kan forbedre oss.

 

 

Opphavsrett

Varemerker og logo vist på denne og tilhørende hjemmesider er Intra AS sin eiendom. Vareutvalget er beskyttet iht. varemerking eller annen lovgivning. Uautorisert bruk av materialet kan være i strid med våre rettigheter, blant annet opphavs- og varemerkerettigheter, og kan medføre straff og/eller krav om erstatning.

Innholdet på denne hjemmesiden er omfattet av opphavsrettsloven og internasjonale traktater, og må ikke gjengis uten tillatelse fra Intra AS. Uautorisert reproduksjon kan medføre sivilt så vel som strafferettslig søksmål.

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Intra stiller disse sidene til rådighet som generell informasjon, og enhver bruk av Intras hjemmesider skjer på eget ansvar og risiko. Til bruk for spesielle formål bør Intra kontaktes. Intra påtar seg intet ansvar for feil eller skader som følge av bruken av våre hjemmesider.

Enhver uenighet som måtte oppstå i forbindelse med bruken av denne hjemmesiden skal avgjøres av norsk rett i norsk domstol.

 

 

Copyright Intra AS, 2013