Kvalitet og Miljøpolicy

Kundefokus: Kvalitet er målerverktøyet  for våre prestasjoner sett ifra kundenes perspektiv. Vår suksess som en bedrift avhenger av vår evne til å:
• Forstå og oppfylle våre kunders behov
• Overgå kundens forventninger
 
For å oppnå dette må vi bli bedre enn våre konkurrenter, noe som krever at vi hele tiden må lytte til våre kunder og basert på hva vi får høre, planlegge og implementere vår utvikling og stadig forbedre oss.
 
Vi vil arbeide for å redusere vår påvirkning på miljøet ved å:
 
• Tilby våre kunder produkter og tjenester med mindre miljøpåvirkning
• Kontinuerlig arbeide for å minske vår totale miljøbelastning.
• Overholde alle lover og regler knyttet til miljø
• Velge og oppfordre våre leverandører til å overholde vår kvalitets- og miljøpolitikk

 

For å oppnå dette må vi kontinuerlig måle og overvåke våre karbonutslipp og så langt som mulig, kreve det samme fra våre leverandører, vår bruk av resirkulerbare materialer, innstilling og følge relevante kvalitets- og miljømål.