Trykksaker

For å redusere påvirkningen på miljøet trykker vi i dag færre kataloger og prislister.


• Vi bruker lokale skrivere med 100 % miljøvennlig utskrift.


• Papiret vi bruker er resirkulerbart.


• Fabrikkene er FSC- og PEFC CoC-sertifisert.


• All treråvare kommer fra bærekraftige og kontrollerte kilder.

Se mer