Fabrikken

Nyskapende design og høy kvalitet er ikke nok i vårt fartsfylte samfunn. Produksjonen må være effektiv og for å bevare produksjonen i svenske Mölntorp, gjør vi bevisste og langsiktige investeringer i moderne og effektivt produksjonsutstyr – som samtidig reduserer vårt CO2utslipp.

 

• Vi har et miljøstyringssystem i samsvar med ISO 14001: 2015, som betyr at miljøarbeidet vårt er systematisert og vi jobber forebyggende for å redusere miljøpåvirkningen.

 

• Vi bruker naturressursene i våre nærmeste omgivelser, og bruker for eksempel 'ikke-drikkevann' til å avkjøle prosesser i produksjonen.

 

• Vi bruker skrot etter produksjonsprosessen, som deretter gjenbrukes og blir til nye vasker og andre produkter.

 

• Nøyaktig sortering av avfall i produksjonen; emballasje, plast, skrap, cellulær plast, rustfritt skrap, brennbart.

 

• Gjennom årene har vi investert i ny energieffektiv belysning i fabrikken.

 

• Vi fokuserer på fornybar strøm og kjøper nå bare fornybar strøm fra vann. 

Se mer