Standarder

 

Vi oppfyller kravene i disse EN-standarder

 

- Krav for CE merking: EN-13310

- Ventildeler inkl vannlås og overløp: EN-274

 

 

 

 

 

 

Declaration of Performance EN13310 - Kitchen sinks SE

 

 

Declaration of Performance EN13310 - Kitchen sinks NO

 

 

Declaration of Performance EN13407 - Wall-hung urinals

 

 

Declaration of Performance EN14296 - Sanitary appliances Wash troughs

 

 

Declaration of Performance EN14688 - Sanitary appliances Wash basins