Historien om Intra-konsernet

 

Intra er kjent for høykvalitets presisjons design og produkter i rustfritt stål. Den kunnskapen som kreves for å lage slike produkter kommer fra ulike innovasjoner gjennom mange tiår .

 

Sammen med den kombinerte know-how hos Mölntorp i Sverige og Juvel i Danmark, har Intra eksperimentert med et bredt spekter av produkter for å samle kunnskap og erfaring som trengs for å bli det de består av i dag.

 

Mer enn 140 år med entreprenørskap og innovasjon står bak de vakkert utformede produktene av Intra-konsernet.

 

 

Intra, en kort historie

Selskapet som skulle til slutt bli Intra hadde sin oppstart i 1946, like etter andre verdenskrig.

En herre fra Trondheim, Konrad Lassen, grunnla Tapas Fabrikker A/S. Ideen var å starte produksjon av tapeter. Men produksjonen uteble, det var ikke nok penger til å kjøpe de nødvendige maskinene.

 

Konrad Lassens hell var at han var gift med Nanna Friberg, ei jente fra Östersund. Gjennom henne fikk han i kontakt med et svensk selskap som produserte vasker og andre artikler i rustfritt stål.

Med hjelp av denne kontakten, Claes Hallström, startet Konrad selskapet på nytt i 1947 med et annet fokus.

Selskapets nye navn ble Byggeartikler A/S.

 

Byggeartikler A/S startet med å selge byggevarer som galvaniserte metallplater, men etter hvert beveget seg mer mot Östersund-inspirert produksjon av rustfritt stål.

Byggeartikler A/S endret det navnet til Intra A/S i 1976. Selskapet ekspanderte kraftig opp gjennom årene i det norske markedet. Dels gjennom sin egen voksende styrke og dels gjennom oppkjøp av andre selskaper.

 

I 1988 kjøpte Intra A/S seg inn det svenske og danske markedet etter sammenslåing med Gustavsberg i Sverige og Juvel i Danmark.

I løpet av 1989 flyttet Intra AS det norske produksjonsanlegget fra Trondheim til Malvik.

I 1994 etablerte Intra AS en avdeling i Polen samt en i Tyskland i 1996.

 

 

Intra i dag

Etter ekspansjonen på 1990-tallet, besto Intra-konsernet av 297 ansatte og hadde en omsetning på 300 millioner kroner.

I 2007 ble Intra en del av Teka Industrial, et internasjonalt industrikonsern som opererer i 125 land.

MÖLNTORP

Mölntorp gård i Sverige ble leid av en mester smed og hans sønn i 1871.

1870

MÖLNTORP

Selskapets aksjer ble solgt og omdøpt Mölntorps AB i 1895.

JUVEL

A / S Frederiksberg Metalvarefabrik av København produserer tinnbeholdere for meierisektoren i starten av 1898.

1890

JUVEL

Burmeister & Wain får aksjer i FM. Internasjonalt salg blir på høyde med nasjonalt salg.

Fabrikken tredobler i størrelse og antall ansatte når over 200 personer.

1900

MÖLNTORP

Gustaf Lundberg blir ansatt som formann.

JUVEL

B&W selges og lar FM til å kjøre selvstendig igjen, noe som sterkt ekspanderer produktspekteret.

1910

MÖLNTORP

Gustaf Lundberg blir administrerende direktør. Produksjonen av rustfritt stål minker i volum.

1920

JUVEL

Produksjonen av Heltrukne rustfrie kjøkkenvasker starter.

1930

MÖLNTORP | JUVEL

Andre verdenskrig stopper planer for utvidelse som ikke effektivt kan realiseres før etter krigen. Produktkrav basert på krig gir ytterligere kunnskap.

INTRA

Konrad Lassen starter Tapas Fabrikker A/S i 1946.

I 1947 blir selskapet omdøpt til Byggeartikler A/S.

1940

JUVEL

Endringer i samfunnet gir mer fritid slik at produksjonen ekspanderes til aluminiumsbåter, sammenleggbare stoler og bord. FM eies av Andersen & Bruun Fabrikker.

1950

INTRA

Byggeartikler A/S vokser i det norske markedet.

1960

INTRA

Byggeartikler A/S blir Intra A/S i 1976.

JUVEL

Modernisering av rustfrie stålkjøkken fører til svært vellykkede produktlanseringer.

MÖLNTORP

Selskapet er utvidet til rundt 200 ansatte og produsert ca. 350 000 vasker per år.

1970

INTRA

Intra A/S kjøper Gustavsbergs rustfritt stålproduksjon i Sverige og Frederiksberg Metalvarefabrik i Danmark.

Norsk produksjon flytter fra Trondheim til Malvik.

1980

INTRA

Intra etablerer seg i Polen og Tyskland. Intra-konsernet har utvidet seg til å omfatte 297 ansatte.

1990

INTRA

Intra blir en del av Teka Industrial, et internasjonalt industrikonsern med virksomhet i 125 land.

2000

INTRA

Intra-gruppen erverver Elcee RVS Sanitair 2016.

2010