Politik

 

INTRA's webpolitik

Læs venligst dette igennem før De bruger denne hjemmeside.

 

Hemmeligholdelse

INTRA respekterer ?princippet om privatlivets fred? hos brugerne af vores hjemmeside. De bør dog være opmærksom på:  At hvis vi i henhold til lovgivningen, af domstolene eller af en offentlig myndighed anmodes om at videregive personlige oplysninger, kan vi være nødsaget til at gøre dette. 

At vi forbeholder os retten til at videregive dine personlige oplysninger og detaljer om brug af vores hjemmeside til andre selskaber indenfor INTRA Gruppen.

 

Links

Hvis vores hjemmeside har links til andre hjemmesider, der ikke er kontrolleret af et selskab indenfor INTRA Gruppen, vil vi foreslå, at De inden brug heraf undersøger denne hjemmesides bemærkninger til hemmeligholdelse. INTRA Gruppens webpolitik dækker ikke tredjemands hjemmesider.

 

Cookies

Vi benytter ?cookie-teknologi? i forbindelse med vore hjemmesider. Disse cookies lagres lokalt på Deres computer af Deres browser. Ved hjælp af cookies bliver INTRA i stand til at se hvilke dele af vor hjemmesider De har vist størst interesse og bliver herved i stand til at gøre hjemmesiderne mere interessante. Den cookie der lagres på Deres computer, indeholder ikke personlige oplysninger om Dem.

 

Ophavsret

Varemærker og logo vist på denne og tilhørende hjemmesider er INTRA Gruppens ejendom. Varemærkerne er beskyttet iht. varemærkeret eller anden lovgivning. Uautoriseret brug af materialet kan være i strid med vore rettigheder, herunder blandt andet ophavs- og varemærkerettigheder kan medføre straf og vil medføre krav om erstatning.

 

Ansvarsfraskrivelse

Enhver anvendelse af hjemmesiderne sker på eget ansvar og for egen risiko. INTRA stiller disse sider til rådighed som generel information. Til brug for specifikke formål bør man ikke forlade sig på oplysningerne alene, men kontakte INTRA. INTRA påtager sig ingen forpligtelser og ansvar for fejl eller udeladelser på denne hjemmeside. INTRA kan ikke gøres ansvarlig for tab af hardware, software eller filer som følge af brugen af hjemmesiderne. Hjemmesiderne kan blive udsat for nedbrud, således at disse i ubestemt tid vil kunne være utilgængelige. Vi kan ikke afvise, at der via hjemmesiderne eller servere, der gør brugen af hjemmesiderne tilgængelige, bliver videresendt computervirus eller at der hos Dem opstår fejl eller skader som følge af brugen af hjemmesiderne

 

Tvister

Enhver uenighed der måtte opstå i forbindelse med brugen af denne hjemmeside skal afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. Hvis en eller flere af de love, der finder anvendelse på nærværende vilkår på et senere tidspunkt bliver ændret eller såfremt fortolkningen af disse love ændres, således at et eller flere vilkår bliver ugyldige, skal dette forhold ikke have indflydelse på gyldigheden af de resterende vilkår.

 

 

Copyright INTRA Management A/S, 2005 All rights reserved

 

Indholdet af denne hjemmeside er omfattet af oprethavsloven og internationale traktater. Ingen af denne eller tilhørende hjemmesider må uden forudgående tilladelse fra INTRA Management A/S gøres til genstand for reproduktion uanset form eller metode. Uautoriseret reproduktion kan medføre øjeblikkeligt civilt såvel som strafferetligt søgsmål.