Kvalitets- og miljøpolitik

 

Kvalitet og miljø er en del af vores kærneværdi!

 

Kundefokus: Vores kunder måler os på vores kvalitet. Vores succes som virksomhed afhænger derfor af vores evne til at:

 

• Forstå og imødekomme vores kunders ønsker og behov.
• Løbende forbedre kvalitetsarbejde
• Overstiger kundens forventninger

 

For at opnå dette skal vi være bedre end vores konkurrenter. Det betyder at vi skal lytte til vores kunder og på baggrund heraf planlægge og konstant forbedre vores kvalitets- og
Miljøledelsessystem.

 

Vi skal bestræbe os på at reducere vores påvirkning af miljøet ved at:

 

• Tilbyde vores kunder produkter og tjenester med mindre miljøpåvirkning
• Beskytte miljøet og arbejde kontinuerligt med at reducere vores samlede miljøpåvirkning gennem ressourceeffektiv fremstilling
• Følge alle love og regler. Sørge for at disse formidles videre og at der følges op på de produkter og tjenester, der har indflydelse på de væsentlige miljøaspekter
• Opfordre vores leverandører til at følge vores kvalitets- og miljøpolitik

 

For at opnå dette skal vi kontinuerligt måle og sikre samarbejdet mellem processer og kontrol af disse, for at opnå de ønskede resultater og så vidt muligt kræve det samme fra vores leverandører, benyt genanvendeligt materiale og følg de relevante kvalitets- og miljømål.