Fabrikken

Innovativt design og høj kvalitet er ikke nok i det moderne samfund. Produktionen skal være effektiv, og for at opretholde produktionen i det svenske Mölntorp foretager vi bevidste og langsigtede investeringer i moderne og effektivt produktionsudstyr - hvilket samtidig reducerer vores CO2-aftryk.

 

• Vi har et miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001: 2015, hvilket betyder, at vores miljøarbejde er systematiseret, og vi arbejder forebyggende for at reducere vores miljøpåvirkning.

 

• Vi bruger de naturlige ressourcer i vores omgivelser, for eksempel benyttes der 'ikke-drikkevand' til afkøling af processer i produktionen.

 

• Vi genbruger skrot efter fremstillingsprocessen, det genanvendes og bliver til nye vaske og andre produkter.

 

• Præcise sortering af affald i produktionen; emballage, plast, skrot, skum, rustfrit skrot, brændbart.

 

• I årenes løb har vi investeret i ny energieffektiv belysning på fabrikken.

 

• Vi fokuserer på vedvarende elektricitet og køber nu kun vedvarende elektricitet fra sol, vind og vand.

Se mere